06.01.2018

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2018


Το ΙΚΥ ως η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ανακοίνωσε την Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2018 για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Η καταληκτική ημερομηνία για τη Βασική Δράση 1/ ΚΑ1 για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι η 1η Φεβρουαρίου 2018 ενώ για τη Βασική Δράση 2/ ΚΑ2- Στρατηγικές Συμπράξεις στους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης η 21η Μαρτίου 2018


Kinderbroschüre: "Europa Kinderleicht"

Kinder lernen spielerisch die Geografie, Geschichte, Bevölkerung, Sprachen und Kultur Europas und der EU kennen.


09.08.2017

eTwinning-Kompetenzpass


Vorlagen als ausfüllbare PDF-Dokumente, um Ihren SchülerInnen die Mitarbeit an einem eTwinning-Projekt zu bescheinigen.


Pädagogischer Austauschdienst (PAD)

05.07.2017

Broschüre:"Sophie und Paul entdecken Europa"

Lern-, Spiel- und Bastelheft für die Grundschule

Die Broschüre erklärt kindgerecht, was die Europäische Union ist und stellt auch die wichtigsten Institutionen der EU vor.

Pestalozzi seminar: Competences for Europe


The information given during this training course will enable participants to carry out  Europe-related projects at their school which will offer pupils the opportunity to experience Europe.

Dates: from 01/11/2017 to 03/11/2017
Language: German
Target groups
Teachers and school heads for the age group 6 - 19
Location: Germany 

65. Europäischer Wettbewerb: „Denk mal – worauf baut Europa?“


Der Europäische Wettbewerb ist einer der ältesten Schülerwettbewerbe Europas. In der 65. Wettbewerbsrunde beschäftigen sich die SchülerInnen mit dem Europäischen Kulturerbejahr 2018. Das Wettbewerbsmotto lautet "Denk mal- worauf baut Europa?". 

SchülerInnen aller Altersstufen und Schulformen setzen sich kreativ mit folgenden Themen auseinander:
Für wen oder was möchtest du ein Denkmal bauen? Welches Gebäude, welches Handwerk, welche Vereinskultur begeistert dich? Gibt es eine Verbindung zwischen Hofmalern und Selfies? Was wird das Medienzeitalter der Nachwelt hinterlassen?

Alle Themen können auch in internationalen eTwinning-Projekten bearbeitet werden.  

Einsendeschluss: 9. Februar 2018
Für eTwinning-Projekte gilt als Einsendeschluss der 4. März 2018.

 

26.03.2017

Europa-Puzzle

Das "Europa-Puzzle" vermittelt auf spielerische Weise Kenntnisse über Europa. Man kann das Puzzle bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg bestellen.

25.03.2017

Interaktive Weltkarte: Locallingual

Locallingual ist eine interaktive, sprechende Weltkarte, die zahlreiche Ortsnamen in unterschiedlichen Sprachen wiedergibt.