24.04.2020

Υποβολή προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών. (European Language Label). Η πρόσκληση αφορά σε καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο από 1/9/2017 έως 30/6/2018 ή 1/9/2018 έως 30/6/2019 και θα ολοκληρωθεί με την απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών για το έτος 2018 και το έτος 2019 αντίστοιχα.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

Keine Kommentare:

Kommentar posten